Project Detail

Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních a semiaridních ekosystémech Spojených států

Name: Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních a semiaridních ekosystémech Spojených států
Researchers: Mudrák Ondřej (member in research team)
Provider: MŠMT
Number: LTAUSA18007
Realization from: 2019
Realization to: 2022

Back to List