Zvýšení biodiverzity a podpora ekosystémových služeb v zemědělské krajině pomocí alternativních způsobů hospodaření na loukách a pastvinách

Název: Zvýšení biodiverzity a podpora ekosystémových služeb v zemědělské krajině pomocí alternativních způsobů hospodaření na loukách a pastvinách
Řešitelé: Fabšičová Martina (spoluřešitel)
Poskytovatel: TAČR Epsilon
Řešeno od: 2019
Řešeno do: 2022

Zpět na seznam