Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Vztahy mezi molekulárními, fenotypovými a ultrastrukturálními vlastnostmi heterocytosních cyanobakterií 2003 - 2005
Rostliny, hmyz a obratlovci: integrované studium ekologických a evolučních interakcí na populační a ekosystémové úrovni 2003 - 2007
vegetativni regenerace rostlin 2003 - 2007
Lokální adaptace v rostlinných populacích: určující mechanismy a význam v dynamicky měnící se krajině 2003 - 2007
Lokální adaptace v rostlinných populacích: určující mechanismy a význam v dynamicky měnící se krajině 2003 - 2006
Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy 2003 - 2007
Monografie rodu Hieracium s.str. (Compositae) v Západních a Ukrajinských Východních Karpatech 2003 - 2005
Prostorová a časová variabilita vegetace obnažených den na příkladu sádek a rybníků v Českobudějovické pánvi 2003 - 2005
Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy. 2003 - 2007
Zjištění migračních cest pobřežních rostlin použitím genetických markerů 2003 - 2005
Červený seznam lišejníků ČR 2003 - 2005
Vliv kvality a množství světla na životní cyklus zelené řasy Scenedesmus obliquus 2003 - 2005
Vliv kvality a množství světla na životní cyklus zelené řasy Scenedesmus obliquus 2003 - 2005
Lokální adaptace v rostlinných populacích: určující mechanismy a význam v dynamicky měnící se krajině 2003 - 2007
Středoevropská flóra jako zdroj celosvětových invazí 2003 - 2005
Populační struktura a odlišení druhu v rámci Trapeliopsis glaucolepidea agg. založené na multigenovém přístupu DNA-sekvencí 2003 - 2005
Klasifikace kritických syntaxonů xerotermní vegetace České republiky 2002 - 2006
Taxonomic study of Taraxacum (Asteraceae) in Central Asia: sections related to the sect. Leucantha 2002 - 2004
Vliv ekologických faktorů na genetickou strukturu mladého agamického komplexu: Hieracium subg. Pilosella. 2002 - 2006
Evoluce v hybridogenní populaci rodu Tragopogon: liší se česká populace od populací v USA? 2002 - 2004