DAISIE: Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe

Název: DAISIE: Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe
Řešitelé: Jarošík Vojtěch (člen výzkumné skupiny)
Hejda Martin (člen výzkumné skupiny)
Müllerová Jana (člen výzkumné skupiny)
Perglová Irena (člen výzkumné skupiny)
Pergl Jan (člen výzkumné skupiny)
Wild Jan (člen výzkumné skupiny)
Chrtek Jindřich (člen výzkumné skupiny)
Poskytovatel: EU - 6FP STREP projekt
Řešeno od: 2005
Řešeno do: 2008
Shrnutí: Biologické invaze nepůvodních druhů jsou považovány za významnou složku člověkem způsobených globálních změn životního prostředí. Zavlečené organismy mohou přenášet nové choroby, měnit procesy probíhající v ekosystémech, redukovat biodiverzitu, narušovat kulturní krajinu, snižovat hodnotu půdy či vody a mít další socioekonomické dopady. Úkolem projektu DAISIE je spojit informace o všech v Evropě nepůvodních suchozemských, sladkovodních a mořských druzích rostlin a živočichů a zpřístupnit tak všem informace o tom, které druhy jsou v jejich zemi invazní či potenciálně invazní, umožnit jim kontakt s odborníky na vybranou problematiku a poskytnout tak základ pro prevenci a kontrolu biologických invaz

Zpět na seznam