Molekulární fylogeneze a evoluční trendy rodu Hieracium (Asteraceae, LActuceae)

Název: Molekulární fylogeneze a evoluční trendy rodu Hieracium (Asteraceae, LActuceae)
Řešitelé: Krahulcová Anna (člen řešitelského kolektivu)
Fehrer Judith (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GA ČR
Řešeno od: 2005
Řešeno do: 2007
Shrnutí: Projekt je zaměřen na fylogenetickou rekonstrukci podrodů Hieracium a Chionoracium rosu Hieracium (Asteraceae) na základě molekulárních a karyologických dat.

Zpět na seznam