Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
GA206/09/0563 Teplotní charakteristiky ektotermních organismů: hledání společných vlastností rostlin a hmyzu 2009 - 2013
GA206/09/0563 Teplotní charakteristiky ektotermních organismů: hledání společných vlastností rostlin a hmyzu 2009 - 2013
GA206/09/0563 Teplotní charakteristiky ektotermních organismů: hledání společných vlastností rostlin a hmyzu 2009 - 2014
GA206/09/0563 Teplotní charakteristiky ektotermních organismů: hledání společných vlastností rostlin a hmyzu 2009 - 2014
GA206/09/0563 Teplotní charakteristiky ektotermních organismů: hledání společných vlastností rostlin a hmyzu 2009 - 2013
GA206/09/0563 Teplotní charakteristiky ektotermních organismů: hledání společných vlastností rostlin a hmyzu 2009 - 2014
Strategie AV21 - ROZE test 2017 - 2018
The phylogeny of ecologically important polymorphic filamentous green algae. 2009 - 2009
P504/10/0843 The role of disturbances in dynamics of temperate mountain spruce-dominated forests – a landscape simulation model of the Šumava Mts. 2010 - 2014
P504/10/0843 The role of disturbances in dynamics of temperate mountain spruce-dominated forests – a landscape simulation model of the Šumava Mts. 2010 - 2014
The terrestrial Ecology Flagship in Ny-Ålesund: reinforcement and futher development – activities for 2018-2019. 2018 - 2019
ThiefHunt: In search for plants stealing carbon from fungi
Transfer vody mezi půdou a atmosférou v lesních porostech 2023 - 2023
Transgenerational adaptation of a clonal plant in the context of biotic interactions 2023 - 2025
200068 GACR – MykoParents Transgenerational adaptation of a clonal plant in the context of biotic interactions 2023 - 2025
Trvale udržitelné alternativní způsoby obhospodařování luk a úhorů s ohledem na biodiverzitu flóry a entomofauny - návrh 2008 - 2011
- Türkiye’de Yayılış Gösteren Caloplaca Türlerinin Morfo-anatomik Karakterleri ve Multilokus Moleküler Sekans Analizleri ile Modern Revizyonu 2012 - 2014
Tvorba dormantních stadií a stresová odolnost polárních sinic a řas 2007 - 2011
Tvorba hadcových biotopů 2021 - 2023
Tvorba hadcových biotopů