Subprojekt 4-Paleoekologická geneze vegetačních a klimatických změn v průběhu holocénu v tundrové oblasti Krkonošský národní park. In: Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry, odpověd. řešitel-Vaněk J., KRNAP

Název: Subprojekt 4-Paleoekologická geneze vegetačních a klimatických změn v průběhu holocénu v tundrové oblasti Krkonošský národní park. In: Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry, odpověd. řešitel-Vaněk J., KRNAP
Řešitelé: Svitavská Svobodová Helena (vedoucí – hlavní řešitel)
Jankovská Vlasta (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: MŽP
Řešeno od: 2000
Řešeno do: 2004
Shrnutí: Palynologický výzkum rašelinných komplexů a periglaciálních útvarů v alpínském stupni Krkonoš a rekonstrukce vegetace arkto-alpínské tundry. Stanovit původ a rozšření tundry. Získání podkladů k ochraně periglaciálních jevů v tundrové oblasti Krkonoš.

Zpět na seznam