Project Detail

Subprojekt 4-Paleoekologická geneze vegetačních a klimatických změn v průběhu holocénu v tundrové oblasti Krkonošský národní park. In: Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry, odpověd. řešitel-Vaněk J., KRNAP

Name: Subprojekt 4-Paleoekologická geneze vegetačních a klimatických změn v průběhu holocénu v tundrové oblasti Krkonošský národní park. In: Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry, odpověd. řešitel-Vaněk J., KRNAP
Researchers: Svitavská Svobodová Helena (head – principal researcher)
Jankovská Vlasta (head – principal researcher)
Provider: MŽP
Realization from: 2000
Realization to: 2004
Summary: Palynologický výzkum rašelinných komplexů a periglaciálních útvarů v alpínském stupni Krkonoš a rekonstrukce vegetace arkto-alpínské tundry. Stanovit původ a rozšření tundry. Získání podkladů k ochraně periglaciálních jevů v tundrové oblasti Krkonoš.

Back to List