Středoevropská flóra jako zdroj celosvětových invazí

Název: Středoevropská flóra jako zdroj celosvětových invazí
Řešitelé: Pyšek Petr (řešitel)
Poskytovatel: GA ČR
Číslo: GA206/03/1216
Řešeno od: 2003
Řešeno do: 2005
Shrnutí: Cílem projektu je získat informace o zavlékání středoevropské flóry do ostatních částí světa a na jejich základě přispět k vysvětlení okolností podmiňujících rostlinné invaze. Tradiční přístupy, hledajíci rozdíly ve vlastnostech invazních a neinvazních rostlin, až dosud vycházely z analýz adventivních (nepůvodních flór) určitých území, které srovnávaly s původní květenou dotyčné oblasti. Omezení tohoto přístupu spočívá v tom, že při analýzách lze obtížně oddělit vliv biologických a ekologických vlastností zavlékaných druhů od faktorů, na kterých závisí vlastní šíření (dostupnost lidských vektorů přenosu a vzdálenost, jakou musely druhy překonat). Navrhovaný projekt se pokouší uchopit problém opačně: tím, že se soustředí na původní flóru Střední Evropy (s důrazem na Českou Republiku jakožto geografický střed kontinentu), bude pracovat se známým zdrojovým souborem potenciálních invazních druhů. Nulová hypotéza předpokládá, že tyto druhy měly z hlediska vektorů stejnou šanci být zavlečeny do jiných částí světa a rozdíly bude tudíž možné za použití sofistikovaných statistických technik lépe přisoudit biologickým a ekologickým vlastnostem druhů. Data bude získána takto: bude sestaven seznam druhů příslušejících ke středoevropskému geolementu, vytvořena databáze jejich vlastností a v literatuře dohledány informace o jejich výskytu v ostatních částech světa, stupni případné invaze, době zavlečení a charakteru stanovišť v sekundárním areálu.

Zpět na seznam