Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
P506/12/1818 Fylogenetické a fenotypové vyhodnocení heterocytózních cyanobakterií čeledě Scytonemataceae 2012 - 2014
GAP505/12/1296 Funkční zásobník druhů: vysvětlení nerealizované diverzity a její funkce 2011 - 2015
GA20-01813S Funkční vlastnosti rostlin jako faktory vysvětlující vnitro- a mezi-druhovou zpětnou vazbu mezi rostlinami a půdou napříč druhy a genotypy 2020 - 2022
GA20-01813S Funkční vlastnosti rostlin jako faktory vysvětlující vnitro- a mezi-druhovou zpětnou vazbu mezi rostlinami a půdou napříč druhy a genotypy 2020 - 2022
20-01813S Funkční vlastnosti rostlin jako faktory vysvětlující vnitro- a mezi-druhovou zpětnou vazbu mezi rostlinami a půdou napříč druhy a genotypy 2020 - 2022
GJ19-14394Y Funkční biogeografie ostrovních stanovišť: určují klonalita a dlouhověkost persistenci rostlin? 2019 - 2021
GA17-12166S Fungování arbuskulární mykorhizní symbiózy při nedostatku vody v půdě 2017 - 2019
GA17-12166S Fungování arbuskulární mykorhizní symbiózy při nedostatku vody v půdě 2017 - 2019
GA17-12166S Fungování arbuskulární mykorhizní symbiózy při nedostatku vody v půdě 2017 - 2019
TÜBITAK/14/014 Fungal root symbioses in the seagrass Posidonia oceanica along the coast of Turkey 2015 - 2016
TÜBITAK/14/014 Fungal root symbioses in the seagrass Posidonia oceanica along the coast of Turkey 2015 - 2016
P505/12/1296 Functional species pools: shedding light on the ‘dark diversity’ and its functions 2012 - 2016
200909EU-HimFunDiff Functional differentiation in response to environmental variability in two contrasting shrub line species of high-altitude Himalaya 2021 - 2023
GA206/02/0957 Formalised classification of the semi-natural grassland vegetation of the Czech Republic 2002 - 2004
Formalised classification of the semi-natural grassland vegetation of the Czech Republic 2002 - 2004
Formalised classification of the semi-natural grassland vegetation of the Czech Republic 2002 - 2004
FORest MAnagement Scenarios for Adaptation and Mitigation (FORMASAM) 2018 - 2020
FORest MAnagement Scenarios for Adaptation and Mitigation (FORMASAM) 2018 - 2020
GA17-09979S Faktory determinující sukcesi v měřítku České republiky 2017 - 2019
GA17-09979S Faktory determinující sukcesi vegetace v měřítku České republiky 2017 - 2019