Implementace vědy a výzkumu do výuky

Název: Implementace vědy a výzkumu do výuky
Řešitelé: Unar Pavel (člen řeš. kolektivu)
Hrázský Záboj (člen řeš. kolektivu)
Fabšičová Martina (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0305
Řešeno od: 2012
Řešeno do: 2015
Shrnutí: Projekt implementuje moderní postupy a poznatky vědy a vývoje do výuky ve studijních programech Lesnické a dřevařské fakulty (LDF) Mendelovy univerzity v Brně. Inovuje se výuka napříč všemi studijními programy a ročníky studia. Projekt je realizován prostřednictvím vzájemné úzké intersektorální spolupráce dvou institucí zabývajících se ekologií lesa v oblasti vzdělávací (LDF) a vědeckovýzkumné (BÚ AV ČR).

Zpět na seznam