Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
190120 Zpracování analýzy způsobů šíření prioritních nepůvodních druhů v České republice 2019 - 2019
404409TAČR Úloha milířišť z hlediska kulturního dědictví a ochrany krajiny 2019 - 2021
Mohou dlouhověké druhy podléhat rychlé evoluci v odezvě na měnící se klima? 2019 - 2021
19-20049S Příčiny a důsledky rozmanitosti rostlin v kapské květenné oblasti: příklad přehlíženého rodu Pteronia (Asteraceae) 2019 - 2021
TJ02000281 Inovativní měření mikroklimatu jako podklad pro management lesů v NP Šumava 2019 - 2021
Disturbances of tundra vegetation and their consequences for arctic ecosystem, comparison to the experience from alpine tundra 2019 - 2019
DarkDivNet 2019 - 2020
19-15031S 2019 - 2021
8J18FR021 Vliv dostupnosti dusíku a fosforu na příjem živin arbuskulárně mykorhizními houbami 2019 - 2020
IPBES assessment of invasive alien species 2019 - 2023
TJ02000281 Inovativní měření mikroklimatu jako podklad pro management lesů v NP Šumava 2019 - 2021
Genetic basis and architecture of parallel alpine adaptation in Arabidopsis: what makes an alpine plant an alpine plant? 2019 - 2021
207226NP Mikroklimatické charakteristiky přirozených vývojových stádií lesa a lesa ovlivněného disturbancemi a vyklizením dřevní hmoty 2019 - 2019
An integrated approach to conservation of threatened plants for the 21st Century 2019 - 2023
Anatomická a fyziologická omezení jako kličové faktory vegetativní regenerace rostlin z kořenů 2019 - 2021
Improvement of hazelnut growth performance through symbiotic microbes/biostimulant application 2019 - 2020
19-28807X Makroekologie rostlinných invazí: význam stanovišť a globální syntéza (SynHab) 2019 - 2023
GA17-07378S Růstová strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám 2019 - 2021
EF18_070/0009075 Representing root system architecture in terrestrial models to increase accuracy of prediction of plant water uptake and soil moisture in future climate 2019 - 2021
Integrace historických záznamů stavu vegetace a půdy (projekt OPŽP: Vegetace krkonošské tundry - minulost, přítomnost a budoucnost) 2019 - 2020