Klimaticky šetrné lesnictví pro středomořskou chráněnou krajinu. Simulace účinků změny klimatu a adaptivního lesního hospodaření na sekvestraci uhlíku v lesích a fragmentaci a kvalitu polopřírodních stanovišť

Název: Klimaticky šetrné lesnictví pro středomořskou chráněnou krajinu. Simulace účinků změny klimatu a adaptivního lesního hospodaření na sekvestraci uhlíku v lesích a fragmentaci a kvalitu polopřírodních stanovišť
Řešitelé: Brůna Josef (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: NextGenerationEU
Řešeno od: 2022
Řešeno do: 2025

Zpět na seznam