Vývoj efektivnı́ch nástrojů pro sledovánı́ a hodnocenı́ ekologického stavu a ekosystémových služeb rybnı́ků a pro zlepšenı́ komunikace se stakeholdery

Název: Vývoj efektivnı́ch nástrojů pro sledovánı́ a hodnocenı́ ekologického stavu a ekosystémových služeb rybnı́ků a pro zlepšenı́ komunikace se stakeholdery
Řešitelé: Šumberová Kateřina (řešitel)
Kučerová Andrea (člen řešitelského kolektivu)
Hroudová Zdenka (člen řešitelského kolektivu)
Potužák Jan (člen řešitelského kolektivu)
Šipoš Jan (člen řešitelského kolektivu)
Fabšičová Martina (člen řešitelského kolektivu)
Fránková Markéta (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel:
Číslo: SS05010009
Řešeno od: 2022
Řešeno do: 2025
Shrnutí: Projekt zadán v době před jeho oficiálním začátkem, záznam bude doplněn a upraven.

Zpět na seznam