Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
GA206/02/0957 Formalised classification of the semi-natural grassland vegetation of the Czech Republic 2002 - 2004
Formalised classification of the semi-natural grassland vegetation of the Czech Republic 2002 - 2004
Evoluce v hybridogenní populaci rodu Tragopogon: liší se česká populace od populací v USA? 2002 - 2004
Bioplatform 2002 - 2005
Life history traits of the northwest European flora 2002 - 2005
COBRA 2002 - 2005
GIANT ALIEN: Giant Hogweed (Heracleum mategazzianum) a pernicious invasive weed: Developing a sustainable strategy for alien invasive plant management in Europe 2002 - 2005
Formalised classification of the semi-natural grassland vegetation of the Czech Republic 2002 - 2004
Klasifikace kritických syntaxonů xerotermní vegetace České republiky 2002 - 2006
Evoluce v hybridogenní populaci rodu Tragopogon: liší se česká populace od populací v USA? 2002 - 2004
Evolution of cosmopolitan genera: A molecular study of Luzula and Juncus 2002 - 2004
Cosmopolitan plant genera from Juncaceae family: Molecular study of Juncus 2002 - 2003
Vliv heterokarpie, klíčení a semenné banky na genetickou diverzitu druhu Atriplex sagittata 2002 - 2005
Cosmopolitan plant genera from Juncaceae family: Molecular study of Juncus 2002 - 2003
Evolution of cosmopolitan genera: A molecular study of Luzula and Juncus 2002 - 2004
Vliv heterokarpie, klíčení a semenné banky na genetickou diverzitu druhu Atriplex sagittata 2002 - 2005
GA206/02/0346 Taxonomic study of Taraxacum (Asteraceae) in Central Asia: sections related to the sect. Leucantha 2002 - 2004
GA206/02/0568 Ecology and palaeoecology of spring wetlands in the western part of Carpathians 2002 - 2004
Taxonomic study of Taraxacum (Asteraceae) in Central Asia: sections related to the sect. Leucantha 2002 - 2004
Ekologie a paleoekologie prameništních mokřadů západní části Karpat. 2002 - 2004