Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Ecology and palaeoecology of spring wetlands in the western part of Carpathians 2002 - 2004
Vliv heterokarpie, klíčení a semenné banky na genetickou diverzitu druhu Atriplex sagittata 2002 - 2005
GA206/02/0568 Ecology and palaeoecology of spring wetlands in the western part of Carpathians 2002 - 2004
Klasifikace kritických syntaxonů xerotermní vegetace České republiky 2002 - 2006
Vliv heterokarpie, klíčení a semenné banky na genetickou diverzitu druhu Atriplex sagittata 2002 - 2005
Centre of Excellence for Environmental Chemistry and Ecotoxicology RECETOX 2002 - 2005
Klasifikace kritických syntaxonů xerotermní vegetace České republiky 2002 - 2006
Ecology and palaeoecology of spring wetlands in the western part of Carpathians 2002 - 2004
GIANT ALIEN: Giant Hogweed (Heracleum mategazzianum) a pernicious invasive weed: Developing a sustainable strategy for alien invasive plant management in Europe 2002 - 2005
Vliv heterokarpie, klíčení a semenné banky na genetickou diverzitu druhu Atriplex sagittata 2002 - 2005
Vliv ekologických faktorů na genetickou strukturu mladého agamického komplexu: Hieracium subg. Pilosella. 2002 - 2006
Vliv ekologických faktorů na genetickou strukturu mladého agamického komplexu: Hieracium subg. Pilosella. 2002 - 2006
Úloha mykorhizních hub v příjmu těžkých kovů transgenními rostlinami: potenciální fytoremediační model 2002 - 2004
Ekologie a paleoekologie prameništních mokřadů západní části Karpat. 2002 - 2004
Conselho Nacional de Pesquisa 2002 - 2006
Vliv ekologických faktorů na genetickou strukturu mladého agamického komplexu: Hieracium subg. Pilosella. 2002 - 2006
Evoluce v hybridogenní populaci rodu Tragopogon: liší se česká populace od populací v USA? 2002 - 2004
Vztahy mezi dostupností živin, jejich využitím a úspěšnou expanzí dlouhostébelných trav do suchomilných travinných společenstev 2002 - 2004
Vliv heterokarpie, klíčení a semenné banky na genetickou diverzitu druhu Atriplex sagittata 2002 - 2005
GA206/02/0355 Evolution of cosmopolitan genera: A molecular study of Luzula and Juncus 2002 - 2004