Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Produkce a využití alternativních zdrojů kaučuku a latexu 2008 - 2012
7E09053-(KBBE-212459) PRATIQUE: Enhancements of Pest Risk Analysis Techniques 2008 - 2011
Evoluční mechanismy v populacích fakultativních apomiktů 2008 - 2012
SP/2D2/111/08 Přirozená dynamika vývoje horského smrkového lesa po rozsáhlé disturbanci: prostorově explicitní model 2008 - 2010
SP/2D2/111/08 Přirozená dynamika vývoje horského smrkového lesa po rozsáhlé disturbanci: prostorově explicitní model 2008 - 2010
IAAX00130801 Vztahy mezi klimatem, antropogenní činností a erozí krajiny zaznamenané v přírodních archívech Strážnického Pomoraví (ČR) 2008 - 2011
IAA600050811 Invaze bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum), význam prostorového a časového měřítka 2008 - 2011
Technologie pěstování rychle rostoucích dřevin pro produkci biomasy v kontaminovaných půdách Příbramska 2008 - 2011
Produkce a využití alternativních zdrojů kaučuku a latexu 2008 - 2012
QH81012 Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží 2008 - 2011
Evoluční mechanismy v populacích fakultativních apomiktů 2008 - 2012
Komplexní monitoring území NPČŠ – botanika 2008 - 2010
Evoluční mechanismy v populacích fakultativních apomiktů 2008 - 2012
Účinky chladu a mrazu na fotosyntézu lišejníkových symbiotických řas ovlivněných ribitolem 2008 - 2010
7E09053 Produkce a využití alternativních zdrojů kaučuku a latexu 2008 - 2012
GA206/08/H044 Rostliny, hmyz a obratlovci: integrované studium ekologických a evolučních interakcí na populační a ekosystémové úrovni 2008 - 2011
GA526/09/0963 Může být úspěch potenciálně dominantních druhů na louce předpověděn na základě jejich funkčních vlastností? 2009 - 2013
GA206/09/0563 Teplotní charakteristiky ektotermních organismů: hledání společných vlastností rostlin a hmyzu 2009 - 2013
GA206/09/0547 Mají houby z Ceratostomella komplex a morfologicky podobné askomycety konvergentní původ? 2009 - 2011
GP206/09/P340 Smrk ztepilý vs. brusnice borůvka: úloha symbiotických hub při interakcích ektomykorhizních a erikoidně mykorhizních rostlin 2009 - 2011