Vztahy mezi klimatem, antropogenní činností a erozí krajiny zaznamenané v přírodních archívech Strážnického Pomoraví (ČR)

Název: Vztahy mezi klimatem, antropogenní činností a erozí krajiny zaznamenané v přírodních archívech Strážnického Pomoraví (ČR)
Řešitelé: Krausová Irena (spoluřešitel)
Svitavská Svobodová Helena (spoluřešitel)
Poskytovatel: GA AVČR
Číslo: IAAX00130801
Řešeno od: 2008
Řešeno do: 2011
Shrnutí: Projekt je zaměřen na detailní záznam vodní a větrné eroze ve Strážnickém Pomoraví na dolním toku reky Moravy v průběhu holocénu a zvláště během posledního tisíciletí. Hlavním cílem je odhadnout, do jaké míry byla eroze ovlivněna přírodními a antropogenními faktory v období pádu Velké Moravy, středoveké kolonizace, a v současné době intenzivního zemědělského využívání krajiny. Erozní procesy, zaznamenané v povodňových a eolických sedimentech, budou rekonstruovány pomocí sedimentologických, geofyzikálních, mineralogických a geochemických metod a pylové analýzy, doplněných radiokarbonovým, dendrochronologickým a OSL datováním. Získané poznatky budou korelovány s historickými záznamy o využití krajiny a s historicko-klimatologickými údaji o extrémních vichřicích a povodňových událostech. Cílené interdisciplinární studium tohoto přírodního archívu, doplněné historickými údaji, umožní rekonstruovat vývoj klimatu ve střední Evropě v posledním tisíciletí.

Zpět na seznam