Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
7AMB14SK135 Molecular – morphological diversity and stress resistance of green filamentous algae Klebsormidium isolated from polar and temperate habitats. 2014 - 2015
Propojení monitoringu prostředí, biologických procesů a hospodaření v rybnících: případová studie založená na využití stabilního systému senzorů 2014 - 2016
LH14285 Přežívání a šíření inokula arbuskulárně mykorhizních hub v půdě 2014 - 2016
14-36079G Centrum analýzy a syntézy rostlinné diverzity (PLADIAS) 2014 - 2018
14-22658S Oheň v postgalciální střední Evropě: jeho přehlížený historický i současný vliv na vývoj lesů 2014 - 2016
Standard pro management invazních druhů 2014 - 2014
14-06802S Stresem indukovaná paměť u klonálních rostlin 2014 - 2016
14-15414S Role celogenomových procesů, ekologie a geografie v rostlinných invazích: globální populační studie rodu Phragmites 2014 - 2016
14-12262S Dopady měnících se růstových podmínek na přírůst dřevin, produkci porostů a vitalitu - nebezpečí či příležitost pro středoevropské lesnictví? 2014 - 2016
14-36079G Centrum analýzy a syntézy rostlinné diverzity (PLADIAS) 2014 - 2018
7AMB14SK135 Molecular – morphological diversity and stress resistance of green filamentous algae Klebsormidium isolated from polar and temperate habitats 2014 - 2015
L200051402 Diversity of arbuscular mycorrhizal fungi in field-collected samples and cultures - consolidation and development of methodic approaches 2014 - 2015
GAUK Unikátní symbióza hub s kořeny středomořské endemické trávy Posidonia oceanica: výskyt, fenotypová a genetická variabilita a potenciální ekofyziologický význam 2013 - 2015
GP13-10850P Vliv klimatu na interakce mezi rostlinami a jejich herbivory na gradientu nadmořské výšky v Himalájích 2013 - 2015
GA13-02290S Význam hybridizace a polyploidizace v evoluci Chenopodium album agg.: od biosystematiky ke genovým expresím 2013 - 2017
AV ČR - CONCYTEC, Peru Polyfazické hodnocení (morfologie a fylogenese) druhového složení sinic pobřežních tropických jezer ve středním Peru; vztah k eutrofizaci. 2013 - 2014
GAUK Unikátní symbióza hub s kořeny středomořské endemické trávy Posidonia oceanica: výskyt, fenotypová a genetická variabilita a potenciální ekofyziologický význam 2013 - 2015
TA03011027 Mikrořasy jako perspektivní zdroje omega-3 nenasycených mastných kyselin a jejich inkorporace do potravního řetězce člověka 2013 - 2016
COST TD1209 - Alien Challenge 2013 - 2017
COST TD1209 - Alien Challenge 2013 - 2017