Molecular – morphological diversity and stress resistance of green filamentous algae Klebsormidium isolated from polar and temperate habitats.

Název: Molecular – morphological diversity and stress resistance of green filamentous algae Klebsormidium isolated from polar and temperate habitats.
Řešitelé: Elster Josef (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: MŠMT
Číslo: 7AMB14SK135
Řešeno od: 2014
Řešeno do: 2015
Shrnutí: Molekulární - morfologická rozmanitost a odolnost vůči stresu zelené vláknité řasy Klebsormidium, Která byla izolována z polárních a mírných stanovišť.

Zpět na seznam