Role celogenomových procesů, ekologie a geografie v rostlinných invazích: globální populační studie rodu Phragmites

Název: Role celogenomových procesů, ekologie a geografie v rostlinných invazích: globální populační studie rodu Phragmites
Řešitelé: Pyšek Petr (řešitel)
Čuda Jan (člen řešitelského kolektivu)
Skálová Hana (člen řešitelského kolektivu)
Šemberová Kristýna (člen řešitelského kolektivu)
Pergl Jan (člen řešitelského kolektivu)
Suda Jan (člen řešitelského kolektivu)
Moravcová Lenka (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Číslo: 14-15414S
Řešeno od: 2014
Řešeno do: 2016
Shrnutí: Cílem projektu je komplexní studium faktorů, které podmiňují invazní chování rostlin, s využitím rákosu obecného (Phragmites australis) jako modelového druhu. Stávající sbírka několika set populací z celého světa bude použita ke stanovení karyologické variability (stupeň ploidie, velikost jaderného genomu) a jejího rozložení v rámci areálu, experimentálnímu měření ekologických vlastností (růst, reprodukce, napadení škůdci, kompetiční schopnost) a analýze, jak ovlivňují invazní chování populací. Naší hypotézou je, že karyologické a ekologické vlastnosti mají přímý vliv na invazivnost, která je dále přímo ovlivněna geografickým původem populací, neboť v oblasti původního rozšíření se v průběhu evoluce formoval jejich invazní potenciál, a také oblastí, v níž invaze probíhá v konkrétních podmínkách prostředí. Karyologické a geografické faktory však zároveň nepřímo ovlivňují vlastnosti ekologické. Odhalení komplexních interakcí mezi těmito faktory, podpořené znalostí genetické identity populací, významně přispěje k poznání mechanismů invazí na populační úrovni.

Zpět na seznam