Vliv klimatu na interakce mezi rostlinami a jejich herbivory na gradientu nadmořské výšky v Himalájích

Název: Vliv klimatu na interakce mezi rostlinami a jejich herbivory na gradientu nadmořské výšky v Himalájích
Řešitelé: Rokaya Maan Bahadur (řešitel)
Dostálek Tomáš (spoluřešitel)
Poskytovatel: GAČR
Číslo: GP13-10850P
Řešeno od: 2013
Řešeno do: 2015
Shrnutí: Vliv klimatických změn ve vysokých nadmořských výškách bude v blízké budoucnosti stále silnější. V reakci na změnu klimatu se proto mnoho organismů bude muset přesunout ještě do vyšších nadmořských výšek. Cílem našeho projektu je proto studium populační dynamiky rostlin a jejich herbivorů na širokém gradientu nadmořské výšky (2700-5000 m. n. m.) v oblasti Himalájí, což nám umožní získat informace o budoucím vlivu klimatických změn na okrajích klimatického gradientu. Výsledky tohoto projektu budou použity pro předpoveď vlivu klimatu na vztah rostlin a jejich herbivorů tak, že budeme sledovat, jak se mění vitalita populací rostlin (populační růstové rychlosti, pravděpodobnosti vymření populací) pod měnícím se tlakem herbivorů a za budoucích možných scénářů vývoje teploty.

Zpět na seznam