Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Monografie rodu Taraxacum na úrovni sekce 2005 - 2007
Vliv saprotrofních a ektomykorhizních hub na přeměnu huminových kyselin a fosforu ve smrkovém opadu 2005 - 2008
Vliv saprotrofních a ektomykorhizních hub na přeměnu huminových kyselin a fosforu ve smrkovém opadu 2005 - 2008
Metody studia získávání živin a strukturálních změn kořenů ektomykorrhizních dřevinných druhův podmínkách horských ekosystémů 2005 - 2007
0021622412 "INCHEMBIOL" (INterakce mezi CHEMickými látkami, prostředím a BIOLogickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni 2005 - 2011
1M0571 Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub 2005 - 2009
Rostlinná společenstva Korejského poloostrova: první vegetační syntéza málo známého území 2005 - 2007
DAISIE: Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe 2005 - 2008
GA206/05/0020 Vegetace České republiky: formalizovaná typizace, monografie a expertní systém 2005 - 2007
Rostlinná společenstva Korejského poloostrova: první vegetační syntéza málo známého území 2005 - 2007
Srovnávací ekologie generativního rozmnožování zavlečených rostlin 2005 - 2007
Mechanisms underlying the PAH induced tumor promotion effects (effects on Gap Junctional Intercellular Communication) 2005 - 2006
Srovnávací ekologie generativního rozmnožování zavlečených rostlin 2005 - 2007
"ECODIS" (6th FWP STREP contract No. 518043-1) Dynamic Sensing of Chemical Pollution Disasters and Predictive Modelling of their Spread and Ecological Impact 2005 - 2008
Hieracium in the Czech Republic and Slovenia 2005 - 2006
Srovnávací ekologie generativního rozmnožování zavlečených rostlin 2005 - 2007
GA206/05/0020 Vegetace České republiky: formalizovaná typizace, monografie a expertní systém 2005 - 2007
Realistický prostorově explicitní model šíření invazního druhu Pinus strobus v Českém Švýcarsku 2005 - 2007
Rostlinná společenstva Korejského poloostrova: první vegetační syntéza málo známého území 2005 - 2007
Rostlinná společenstva Korejského poloostrova: první vegetační syntéza málo známého území 2005 - 2007