Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
GA19-04902S Prostorová variabilita zpětnovazebných interakcí rostlin a půdy jako významný mechanismus mezidruhového soužití 2019 - 2021
19-20049S Příčiny a důsledky rozmanitosti rostlin v kapské květenné oblasti: příklad přehlíženého rodu Pteronia (Asteraceae) 2019 - 2022
TJ02000281 Inovativní měření mikroklimatu jako podklad pro management lesů v NP Šumava 2019 - 2021
PPK-496a/31/18, 307205 Vymizelé a ohrožené druhy Třeboňska 2019 - 2019
TN01000048 Národní centrum kompetence BIOCIRTECH. Biorafinace jako oběhové technologie 2019 - 2022
TJ02000286 Aplikace znalostí o dlouhodobém vývoji lesa v lesnické praxi 2019 - 2021
TH04030115 304403 TAČR Metodologie ex situ konzervace lokálních populací ohrožených druhů rostlin v měnících se klimatických podmínkách 2019 - 2022
304100 Pokusná zahrada Třeboň 2019 - 2019
300998 Strategie AV21 - ROZE Strategie AV21, ROZE, Optimalizace využití sbírek biologického materiálu ústavů AV ČR 2019 - 2019
Improvement of hazelnut growth performance through symbiotic microbes/biostimulant application 2019 - 2020
19-20049S Příčiny a důsledky rozmanitosti rostlin v kapské květenné oblasti: příklad přehlíženého rodu Pteronia (Asteraceae) 2019 - 2021
LTAUSA18007 Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních a semiaridních ekosystémech Spojených států 2019 - 2022
FV40103 Biotechnologie kultivace konopí pro výrobu produktů CBD 2019 - 2022
300012 GAČR - 19-13231S.,GA19-13103S Růstové strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám 2019 - 2022
8J18FR021 Vliv dostupnosti dusíku a fosforu na příjem živin arbuskulárně mykorhizními houbami 2019 - 2020
19-28807X Makroekologie rostlinných invazí: význam stanovišť a globální syntéza (SynHab) 2019 - 2023
GAČR 19-10660S Odstraňování estrogenů z odpadních vod hydrodynamickou kavitací v kombinaci s pokročilými oxidačními procesy 2019 - 2021
LIFE15NAT/CZ/000818 LIFE South Moravia 2019 - 2025
FV40103 Biotechnologie kultivace konopí pro výrobu produktů CBD 2019 - 2022
EF18_070/0009075 Representing root system architecture in terrestrial models to increase accuracy of prediction of plant water uptake and soil moisture in future climate 2019 - 2021