Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
GA17-03921S Molekulární fylogeneze Glomeromycota: od virtuálních taxonů k fylogeneticky vymezeným druhům a globální ekologii a biogeografii 2017 - 2019
749774 Výzkum biostimulačních účinků proteinového hydrolyzátu z peří na rostliny a na symbiotické mikroorganismy 2017 - 2019
GA17-09979S Faktory determinující sukcesi vegetace v měřítku České republiky 2017 - 2019
Polar ecology summer course - bio sciences 2016 - 2016
Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks” – Microbian – Microbiome diversity and function in the Sør Rondane Mountains, East Antarctica 2016 - 2021
International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic 2016 - 2021
GA16-19245S Reakce na disturbanci jako klíčový proces evoluce bylin a klonálních rostlin: kombinace fylogenetických a experimentálních přístupů 2016 - 2018
PPK-354a/31/16 Vymyzelé a ohrožené druhy Třeboňska 2016 - 2016
CzechPolarII – Czech Polar Research Infrastructure 2016 - 2019
300999 Strategie AV21, ROZE, Optimalizace využití sbírek biologického materiálu ústavů AV ČR 2016 - 2016
GA16-14649S Inaktivace fytohormonů typu cytokininů jejich N- a O-glukosylací – fylogeneze a význam pro utváření a evoluční vývoj mechanizmů hormonální homeostáze 2016 - 2018
300709 Prodej přebytků vodních a mokřadních rostlin 2016 - 2016
INTERACT - International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic 2016 - 2019
INTERACT - International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic 2016 - 2019
GA16-15134Y Nový pohled na starou problematiku: role celogenomových procesů v adaptivní radiaci rostlin studovaná pomocí moderních sekvenačních technik 2016 - 2018
DG16P02M041 Biotické ohrožení památek zahradního umění: řasy sinice a invazní rostliny 2016 - 2020
GA16-14649S Inaktivace fytohormonů typu cytokininů jejich N- a O-glukosylací – fylogeneze a význam pro utváření a evoluční vývoj mechanizmů hormonální homeostáze 2016 - 2018
R200051601 Obnova druhově bohatých luk výsevem regionální směsi: Proč jsou některé druhy neúspěšné? 2016 - 2016
DG16P02M041 Biotické ohrožení památek zahradního umění: řasy, sinice a invazní rostliny 2016 - 2020
CzechPolarII – Czech Polar Research Infrastructure 2016 - 2019