Prostorová variabilita zpětnovazebných interakcí rostlin a půdy jako významný mechanismus mezidruhového soužití

Název: Prostorová variabilita zpětnovazebných interakcí rostlin a půdy jako významný mechanismus mezidruhového soužití
Řešitelé: Rydlová Jana (řešitel)
Dostálek Tomáš (člen řešitelského kolektivu)
Kuťáková Eliška (člen řešitelského kolektivu)
Florianová Anna (člen řešitelského kolektivu)
Kohout Petr (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GAČR
Číslo: GA19-04902S
Řešeno od: 2019
Řešeno do: 2021

Zpět na seznam