Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
Záchrana vybraných ohrožených druhů rostlin oblasti Krkonošský národní park 2000 - 2004
C6005910 Zavedení metod sekvenování DNA pro mikroskopické houby 1999 - 1999
GA206/99/D082 Zjišťování diverzity lignikolních nestromatických pyrenomycetů v porostech různého složení dřevinného patra s různými způsoby obhospodařování 1999 - 2002
GA206/99/D082 Zjišťování diverzity lignikolních nestromatických pyrenomycetů v porostech různého složení dřevinného patra s různými způsoby obhospodařování 1999 - 2002
GA206/99/D082 Zjišťování diverzity lignikolních nestromatických pyrenomycetů v porostech různého složení dřevinného patra s různými způsoby obhospodařování 1999 - 2002
GA206/99/D082 Zjišťování diverzity lignikolních nestromatických pyrenomycetů v porostech různého složení dřevinného patra s různými způsoby obhospodařování 1999 - 2002
---
---
Evropský agregát Pinus mugo - podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability
Květena České republiky - svazek 8/2
Záchrana vybraných ohrožených druhů rostlin oblasti Krkonošský národní park