Význam hybridizace v přirozených populacích rodu Potamogeton

Název: Význam hybridizace v přirozených populacích rodu Potamogeton
Řešitelé: Kaplan Zdeněk (řešitel)
Poskytovatel: GA ČR
Řešeno od: 2003
Řešeno do: 2005
Shrnutí: Cílem projektu je kritická revize vybraných aspektů hybridizace v rodu Potamogeton. Řešení uvedené problematiky předpokládá experimentální ověření hybridizace, porovnání isozymových fenotypù možných křížencù a potenciálních rodičù a studium reprodukčních vlastností kříženců.

Zpět na seznam