Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
SS05010009 Vývoj efektivních nástrojů pro sledování a hodnocení ekologického stavu a ekosystémových služeb rybníků a pro zlepšení komunikace se stakeholdery 2022 - 2025
Functional diversity of belowground plant strategies in a rapidly changing world (sUnderfoot) 2022 - 2024
Akademická Prémie - Podzemní orgány rostlin 2021 - 2026
Akademická Prémie - Podzemní orgány rostlin 2021 - 2026
Regionální akční plán pro rozchodník huňatý 2020 - 2025
LTT20003 Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost 2020 - 2024
LTT20003 Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost 2020 - 2024
LTT20003 Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost 2020 - 2024
LTT20003 Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost 2020 - 2024
GJ19-14394Y Funkční biogeografie ostrovních stanovišť: určují klonalita a dlouhověkost persistenci rostlin? 2019 - 2021
GA17-07378S Růstová strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám 2019 - 2021
19-13103S Anatomická a fyziologická omezení jako klíčové faktory vegetativní regenerace rostlin z kořenů 2019 - 2021
Anatomická a fyziologická omezení jako kličové faktory vegetativní regenerace rostlin z kořenů 2019 - 2021
19-13103S Anatomická a fyziologická omezení jako klíčové faktory vegetativní regenerace rostlin z kořenů 2019 - 2021
INTERREG ATCZ45 Crossborder Habitat Network and Management – Connecting Nature AT-CZ 2017 - 2020
GA19-13103S Anatomical and physiological constraints as key factors governing plant vegetative regeneration from roots
Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
Klonalita u rostlin: neznámý zdroj diverzity společenstev i diverzifikace zásobníku druhů
Premium Academie pro J. Klimešová
LTAUSA18 Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států