Vývoj efektivních nástrojů pro sledování a hodnocení ekologického stavu a ekosystémových služeb rybníků a pro zlepšení komunikace se stakeholdery

Název: Vývoj efektivních nástrojů pro sledování a hodnocení ekologického stavu a ekosystémových služeb rybníků a pro zlepšení komunikace se stakeholdery
Řešitelé: Kučerová Andrea (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel:
Číslo: SS05010009
Web: https://frrms.mendelu.cz/veda-a-vyzkum/projekt-ta-cr-rybniky/
Řešeno od: 2022
Řešeno do: 2025

Zpět na seznam