Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
23-05465S Soil microbiota and soil resources as drivers of self-limitation and stability in grasslands 2023 - 2025
Transfer vody mezi půdou a atmosférou v lesních porostech 2023 - 2023
GA22-00761S Význam interakcí rostlin a půdy pro odezvu rostlin na měnící se klimatické podmínky 2022 - 2024
Obnova hadcových borů a perialpidksých borů 2021 - 2024
200909EU-HimFunDiff Functional differentiation in response to environmental variability in two contrasting shrub line species of high-altitude Himalaya 2021 - 2023
Plant-soil feedback and plant traits as drivers of short- and long-term plant community processes 2021 - 2023
Tvorba hadcových biotopů 2021 - 2023
20-00871S Adaptivní mezigenerační plasticita v odpovědi na nové klimatické podmínky: od jednotlivců ke komunitám, od sexuálů k asexuálům 2020 - 2022
GA20-01813S Funkční vlastnosti rostlin jako faktory vysvětlující vnitro- a mezi-druhovou zpětnou vazbu mezi rostlinami a půdou napříč druhy a genotypy 2020 - 2022
GA20-01813S Funkční vlastnosti rostlin jako faktory vysvětlující vnitro- a mezi-druhovou zpětnou vazbu mezi rostlinami a půdou napříč druhy a genotypy 2020 - 2022
Tvorba náhradních biotopů L8.3 a L8.1 v lomu Bernartice 2020 - 2022
GA20-01813S Plant functional traits as factors explaining intra- and inter-specific plant-soil feedback across species and genotypes 2020 - 2022
20-01813S Funkční vlastnosti rostlin jako faktory vysvětlující vnitro- a mezi-druhovou zpětnou vazbu mezi rostlinami a půdou napříč druhy a genotypy 2020 - 2022
GAČR 20-02901S Diverzita společenstva jako odpověď a jako determinant objasnění funkční role diverzity. Využití dlouhodobých experimentů k objasnění funkční role diversity 2020 - 2020
GAČR 20-02901S Diverzita společenstva jako odpověď a jako determinant objasnění funkční role diverzity. Využití dlouhodobých experimentů k objasnění funkční role diversity 2020 - 2020
GAČR 20-02901S Diverzita společenstva jako odpověď a jako determinant objasnění funkční role diverzity. Využití dlouhodobých experimentů k objasnění funkční role diversity 2020 - 2020
Protection of priority grassland habitats in the SCIs of the South Moravian Region 2019 - 2025
LIFE15NAT/CZ/000818 LIFE South Moravia 2019 - 2025
COST - Conserve plants 2019 - 2023
An integrated approach to conservation of threatened plants for the 21st Century 2019 - 2023