Funkční vlastnosti rostlin jako faktory vysvětlující vnitro- a mezi-druhovou zpětnou vazbu mezi rostlinami a půdou napříč druhy a genotypy

Název: Funkční vlastnosti rostlin jako faktory vysvětlující vnitro- a mezi-druhovou zpětnou vazbu mezi rostlinami a půdou napříč druhy a genotypy
Řešitelé: Münzbergová Zuzana (řešitel)
Hanzelková Věra (člen řešitelského kolektivu)
Kuťáková Eliška (člen řešitelského kolektivu)
Florianová Anna (člen řešitelského kolektivu)
Schnablová Renáta (člen řešitelského kolektivu)
Dostálek Tomáš (člen řešitelského kolektivu)
Hadincová Věroslava (člen řešitelského kolektivu)
Šurinová Mária (člen řešitelského kolektivu)
Kolaříková (roz. Sýkorová) Zuzana (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GAČR
Číslo: 20-01813S
Řešeno od: 2020
Řešeno do: 2022

Zpět na seznam