Transfer vody mezi půdou a atmosférou v lesních porostech

Název: Transfer vody mezi půdou a atmosférou v lesních porostech
Řešitelé: Bouda Martin (spoluřešitel)
Poskytovatel:
Řešeno od: 2023
Řešeno do: 2023
Shrnutí: Součást Strategie AV21, aktivita v rámci programu Voda pro život.

Zpět na seznam