Adaptivní mezigenerační plasticita v odpovědi na nové klimatické podmínky: od jednotlivců ke komunitám, od sexuálů k asexuálům

Název: Adaptivní mezigenerační plasticita v odpovědi na nové klimatické podmínky: od jednotlivců ke komunitám, od sexuálů k asexuálům
Řešitelé: Latzel Vít (řešitel)
Poskytovatel: GAČR
Číslo: 20-00871S
Řešeno od: 2020
Řešeno do: 2022

Zpět na seznam