Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
SS05010009 Vývoj efektivních nástrojů pro sledování a hodnocení ekologického stavu a ekosystémových služeb rybníků a pro zlepšení komunikace se stakeholdery 2022 - 2025
L200052202 Inovativní přístupy k bioindikaci 2022 - 2023
Odkrývání nejistot predikcí přirozených disturbancí na krajinné pattern vegetace 2022 - 2026
SS05010009 Vývoj efektivních nástrojů pro sledování a hodnocení ekologického stavu a ekosystémových služeb rybníků a pro zlepšení komunikace se stakeholdery 2022 - 2025
22-08680L Vznik odolnosti proti vysychání a poškození mrazem u řas biologických půdních krust Vysoké Arktidy 2022 - 2024
Odkrývání nejistot predikcí přirozených disturbancí na krajinné pattern vegetace 2022 - 2026
23-05453S Mykorhiza jako komplexní pojištění rostlin do proměnlivého prostředí 2023 - 2025
115V342001007 Paleoekologické analýzy z montánních poloh Krkonoš pro zpřesnění rekonstrukce vývoje jejich přirozené vegetace a následného managementu v zóně přírodě blízké 2023 - 2023
Aktivita tropických cyklón, jejich řídící činitelé a vliv na lesní ekosystémy na různých prostorových a časových škálách 2023 - 2023
Transgenerational adaptation of a clonal plant in the context of biotic interactions 2023 - 2025
SS06010011 Lesní mikroklima v čase a prostoru: reálné dopady změny klimatu na vybraná chráněná území 2023 - 2026
QK23020039 Prognózy vývoje kůrovcové kalamity a inovativní přístupy k jejímu managementu na úrovni státu a vlastníků lesů 2023 - 2025
SS06010402 RekreENVI – komplexní hodnocení dopadů cestovního ruchu na území KRNAP 2023 - 2026
23-05132S Nové kalibrační a indikační systémy pro rekonstrukci holocenního klimatu zohledňující lokální vývoj 2023 - 2025
23-05461S Zadržování a translokace vody myceliem arbuskulárních mykorhizních hub 2023 - 2025
23-05403K Dopady nepůvodních a původních druhů dřevin na vegetaci a půdu: dvě strany téže mince? 2023 - 2026
TN02000044 Biorafinace a cirkulární ekonomika pro udržitelnost 2023 - 2028
Opakovaná adaptace u divokých hvozdíků: role sdílené genetické variability a nových mutací v konvergentní evoluci genomu 2023 - 2026
SS72010002 Zlepšení funkční konektivity luk pro interakce mezi rostlinami a opylovači 2023 - 2026
23-05465S Soil microbiota and soil resources as drivers of self-limitation and stability in grasslands 2023 - 2025