Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
PRVA-2022-044 Digitalizace herbářových položek Oddělení biologie CBG I. Infrastruktura 2022 - 2022
SS05010009 Vývoj efektivních nástrojů pro sledování a hodnocení ekologického stavu a ekosystémových služeb rybníků a pro zlepšení komunikace se stakeholdery 2022 - 2025
22-08680L Vznik odolnosti proti vysychání a poškození mrazem u řas biologických půdních krust Vysoké Arktidy 2022 - 2024
22-10464S Retikulátní evoluce vodních rostlin: jak souvisí klimatické oscilace s hybridizačními a polyploidizačními událostmi? 2022 - 2024
L200052202 Inovativní přístupy k bioindikaci 2022 - 2023
22-23532S Řeky jako motor rostlinných invazí v africké savaně: časoprostorové propojení úspěšnosti invazí a jejich důsledků 2022 - 2024
SS05010009 Vývoj efektivních nástrojů pro sledování a hodnocení ekologického stavu a ekosystémových služeb rybníků a pro zlepšení komunikace se stakeholdery 2022 - 2025
23-05132S Nové kalibrační a indikační systémy pro rekonstrukci holocenního klimatu zohledňující lokální vývoj 2023 - 2025
TN02000044 Biorafinace a cirkulární ekonomika pro udržitelnost 2023 - 2028
300709 Prodej přebytků vodních a mokřadních rostlin 2023 - 2023
23-05465S Soil microbiota and soil resources as drivers of self-limitation and stability in grasslands 2023 - 2025
Transfer vody mezi půdou a atmosférou v lesních porostech 2023 - 2023
23-06614S Propojení mikroklimatu a dynamiky lesa: od růstových reakcí rostlin k dlouhodobým změnám vegetace 2023 - 2025
23-05403K Dopady nepůvodních a původních druhů dřevin na vegetaci a půdu: dvě strany téže mince? 2023 - 2026
23-05461S Zadržování a translokace vody myceliem arbuskulárních mykorhizních hub 2023 - 2025
SS06010395 Monitoring a management invazních druhů na plochách zasažených rozsáhlými disturbancemi 2023 - 2026
SS06010402 RekreENVI – komplexní hodnocení dopadů cestovního ruchu na území KRNAP 2023 - 2026
200911EU MERIT 2023 - 2027
QK23020039 Prognózy vývoje kůrovcové kalamity a inovativní přístupy k jejímu managementu na úrovni státu a vlastníků lesů 2023 - 2025
GA23-07533S Proměny evropských nížinných lesů: Jak se sukcese, klimatické změny, exotické organizmy a hospodaření projevují na různých trofických úrovních? 2023 - 2025