Zadržování a translokace vody myceliem arbuskulárních mykorhizních hub

Název: Zadržování a translokace vody myceliem arbuskulárních mykorhizních hub
Řešitelé: Püschel David (řešitel)
Sudová Radka (člen řešitelského kolektivu)
Rydlová Jana (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel:
Číslo: 23-05461S
Řešeno od: 2023
Řešeno do: 2025

Zpět na seznam