Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
DG16P02M041 Biotické ohrožení památek zahradního umění: řasy, sinice a invazní rostliny 2016 - 2020
DG16P02M041 Biotické ohrožení památek zahradního umění: řasy sinice a invazní rostliny 2016 - 2020
DG16P02M041 Biotické ohrožení památek zahradního umění: řasy sinice a invazní rostliny 2016 - 2020
DG16P02M041 Biotické ohrožení památek zahradního umění: řasy sinice a invazní rostliny 2016 - 2020
GA206/99/1411 Biotické, mikroklimatické a mikrohydrologické interakce při genezi horských rašelinišť 1999 - 2001
FV40103 Biotechnologie kultivace konopí pro výrobu produktů CBD 2019 - 2022
FV40103 Biotechnologie kultivace konopí pro výrobu produktů CBD 2019 - 2022
FV40103 Biotechnologie kultivace konopí pro výrobu produktů CBD 2019 - 2022
FV40103 Biotechnologie kultivace konopí pro výrobu produktů CBD 2019 - 2022
Biosystematická studie okruhu Anthoxanthum odoratum sensu lato v České republice a přilehlých územích
FR-TI3/778 BIOSTREAM - Čištění odpadních vod v integrovaném biotechnologickém systému 2011 - 2014
Biostrat - Developing the EU Biodiversity Research Strategy 2006 - 2009
Biostrat - Developing the EU Biodiversity Research Strategy 2006 - 2009
Biostrat - Developing the EU Biodiversity Research Strategy 2006 - 2009
TN 01000048 BIOREFINERY Biorafinace jako oběhové technologie 2019 - 2020
TN01000048 Biorafinace jako oběhové technologie 2019 - 2022
TN01000048 Biorafinace jako oběhové technologie 2019 - 2022
TN01000048 Biorafinace jako oběhové technologie 2019 - 2022
TN02000044 Biorafinace a cirkulární ekonomika pro udržitelnost 2023 - 2028
TE01020080 BIORAF Centrum kompetence pro výzkum biorafinací 2016 - 2019