Biotické, mikroklimatické a mikrohydrologické interakce při genezi horských rašelinišť

Název: Biotické, mikroklimatické a mikrohydrologické interakce při genezi horských rašelinišť
Řešitelé: Svitavská Svobodová Helena (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GA ČR
Číslo: GA206/99/1411
Řešeno od: 1999
Řešeno do: 2001
Shrnutí: Poprvé byla identifikována vývojová podobnost horských strukturovaných rašelinišť a kvalifikován jejich altitudinální status. Byla provedena evolučně ekologická analýza jejich biodiversity a evaluace biogeografických vztahů k evropské Subarktidě. Vývoj strukturovaných rašelinišť byl vztažen ke palynologickým poznatkům a k radiokarbonovému datování. Byl formulován model narůstání strukturovaných rašelinišť opírající se produkčně dekompoziční bilanci limosně litorálních ekofází

Zpět na seznam