Biosystematická studie okruhu Anthoxanthum odoratum sensu lato v České republice a přilehlých územích

Název: Biosystematická studie okruhu Anthoxanthum odoratum sensu lato v České republice a přilehlých územích
Řešitelé: Urfus Tomáš (spoluřešitel)
Trávníček Pavel (spoluřešitel)
Suda Jan (spoluřešitel)
Poskytovatel: GAUK
Shrnutí: Cílem projektu je Biosystematická studie okruhu Anthoxanthum odoratum.Požito je široké spektrum metod.

Zpět na seznam