Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Program podpory perspektivních lidských zdrojů – PPLZ 2020 - 2021
300709 Prodej přebytků vodních a mokřadních rostlin 2020 - 2020
GA19-13142S Hybridizace v rostlinných invazích: globální přehled 2020 - 2022
Záchrana a obnova krajiny 2020 - 2022
20-08900S 2020 - 2022
GA20-14840S Labyrint životních forem: přehodnocení evoluční historie, sekundárních metabolitových znaků a rozšíření nedostatečně známé čeledi Chaetosphaeriaceae 2020 - 2022
GA20-14840S Labyrint životních forem: přehodnocení evoluční historie, sekundárních metabolitových znaků a rozšíření nedostatečně známé čeledi Chaetosphaeriaceae 2020 - 2022
Strategie 21 - Vesmír pro lidstvo
20-10019S Genomová dominance jako nástroj evolučních změn u kříženců rostlin 2020 - 2022
GA20-08900S Restoration of species rich grasslands: Do we miss intraspecific variability in our understanding to community assembly? 2020 - 2022
Tvorba náhradních biotopů L8.3 a L8.1 v lomu Bernartice 2020 - 2022
Příčiny úpadku a systém účinné obnovy prioritních typů stanovišť subalpínských trávníků (SUTR) 2021 - 2023
DAAD-21-08 Alien species in a changing world, detection, monitoring and prediction 2021 - 2022
Algologický a paleoekologický průzkum vybraných vývěrů minerálních vod v CHKO Slavkovský les a NPR Soos 2021 - 2021
Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand) 2021 - 2026
Analýza stavu a návrh strategie omezování vlivu invazních a expanzních druhů rostlin na příkladu oblasti Pece pod Sněžkou a Velké a Malé Úpy. 2021 - 2022
Adaptace, vyhnutí, nebo vyhynutí: propojení ekologie společenstev a ekofyziologie k porozumění vlivu vlhkostního deficitu v temperátních lesích 2021 - 2023
300709 Prodej přebytků vodních a mokřadních rostlin 2021 - 2021
304100 Pokusná zahrada Třeboň 2021 - 2021
SS70010001 Zhodnocenı́ vlivu biologických invazı́ a změny klimatu na distribuci druhů v chladném prostředı́ ASICS 2021 - 2024