Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Zpracování akčních plánů pro způsoby šíření prioritních nepůvodních druhů v České republice 2020 - 2020
SNPCS 03066/2020 Strategie a vyhodnocení managementu invazních druhů rostlin v CHKO Labské pískovce a NP České Švýcarsko 2020 - 2022
20-10349J Cesta ze západu na východ a zase zpátky – transsibiřská magistrála jako spojnice kontinentů pro rostlinné invaze 2020 - 2022
20-06065S 2020 - 2022
20-08900S 2020 - 2022
Záchrana a obnova krajiny 2020 - 2022
GAČR 20-09895S Biodiverzita, historie disturbancí a půdní paměť: testování holocenní kontinuity druhově bohatých lesostepních ekosystémů 2020 - 2022
300709 Prodej přebytků vodních a mokřadních rostlin 2020 - 2020
LTT20003 Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost 2020 - 2024
300997 Strategie AV21 Strategie AV21, Záchrana a obnova krajiny, Využití biologických sbírek a moderních metod pro studium změn v krajině a pro záchranu organismů ex situ 2020 - 2024?
PPK-496a/31/18-19-20, 307205 Vymizelé a ohrožené druhy Třeboňska 2020 - 2020
304100 Pokusná zahrada Třeboň 2020 - 2020
Jak globální oteplování ovlivňuje diverzitu a produktivitu rostlin v Himálajích? Kombinace terénních měření s dálkovým průzkumem Země 2020 - 2023
300997 Strategie AV21 Strategie AV21, Záchrana a obnova krajiny, Využití biologických sbírek a moderních metod pro studium změn v krajině a pro záchranu organismů ex situ 2020 - 2024
GA19-13142S Hybridizace v rostlinných invazích: globální přehled 2020 - 2022
LTT20003 Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost 2020 - 2024
GA20-02901S Community diversity as a response and as a driver: Exploiting long-term experiments to address functional roles of diversity 2020 - 2022
20-13637S Diverzifikace na nékolika urovnich: zkoumani vlivu inter- a Intra-specifické diferenciace rostlin na koexistenci a fungovani 2020 - 2022
20-01813S Funkční vlastnosti rostlin jako faktory vysvětlující vnitro- a mezi-druhovou zpětnou vazbu mezi rostlinami a půdou napříč druhy a genotypy 2020 - 2022
GAČR 20-02901S Diverzita společenstva jako odpověď a jako determinant objasnění funkční role diverzity. Využití dlouhodobých experimentů k objasnění funkční role diversity 2020 - 2020