Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Květena České republiky - svazek 8/2
GA16-20569S Role mykorhizních a endofytických hub a jejich vzájemná interakce v dekompozici kořenů hostitelských rostlin
COST E38 Woody roots processes
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub (Projekt č. 1M0571, MŠMT ČR)
Centrum pro výzkum biorafinací
Premium Academie pro J. Klimešová
Diversity of vegetation of Southern Siberia.
Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů
Biosystematická studie okruhu Anthoxanthum odoratum sensu lato v České republice a přilehlých územích
Evropský agregát Pinus mugo - podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability
Anatomická a fyziologická omezení jako kličové faktory vegetativní regenerace...
Záchranné kultivace ohrožených druhů rostlin - dlouhodobý projekt
Růstová strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám
Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost