Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Monografie rodu Hieracium s.str. (Compositae) v Západních a Ukrajinských Východních Karpatech 2003 - 2005
Středoevropská flóra jako zdroj celosvětových invazí 2003 - 2005
Fylogeneze a současná diverzita evropských vysokohorských/nížinných populací polyploidního komplexu Myosotis alpestris (Boraginaceae) 2003 - 2006
Separace vlivu velikosti populace a kompetitivního prostředí na fitness druhu 2003 - 2005
Význam hybridizace v přirozených populacích rodu Potamogeton 2003 - 2005
Dendroklimatologie invazní Pinus strobus a autochtonní Pinus sylvestris v České republice 2003 - 2005
Vliv kvality a množství světla na životní cyklus zelené řasy Scenedesmus obliquus. 2003 - 2005
Produkce semen, klíčení a vzcházení semenáčků Gentiana verna L. v NPP Rovná, 2003 - 2003
Lokální adaptace v rostlinných populacích: určující mechanismy a význam v dynamicky měnící se krajině 2003 - 2006
Fylogeneze a současná diverzita evropských vysokohorských/nížinných populací polyploidního komplexu Myosotis alpestris (Boraginaceae) 2003 - 2006
Fylogeneze a současná diverzita evropských vysokohorských/nížinných populací polyploidního komplexu Myosotis alpestris (Boraginaceae) 2003 - 2006
Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy 2003 - 2007
Rody Lepraria a Leproloma (Lichenes) v České republice, na Slovensku a v sousední oblasti jihovýchodní Evropy 2003 - 2005
Rody Lepraria a Leproloma (Lichenes) v České republice, na Slovensku a v sousední oblasti jihovýchodní Evropy 2003 - 2005
Dendroklimatologie invazní Pinus strobus a autochtonní Pinus sylvestris v České republice 2003 - 2005
Fylogeneze a současná diverzita evropských vysokohorských/nížinných populací polyploidního komplexu Myosotis alpestris (Boraginaceae) 2003 - 2006
GA206/03/1216 Středoevropská flóra jako zdroj celosvětových invazí 2003 - 2005
Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy. 2003 - 2007
Středoevropská flóra jako zdroj celosvětových invazí 2003 - 2005
Strategie pro přezimování Microcystis sp. - má microcystin signální funkci? 2003 - 2005