Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
GAUK 1308218 Přehlížená nádorovka Plasmodiophora cf. halophilae (Endomyxa: Phytomyxea) jako příklad souběžného Lessepského migranta do Středozemního moře 2018 - 2020
Bezpilotní letoun pro řešení rostlinných invazí 2018 - 2019
LTC18007 Využití bezpilotních systémů (UAS) v monitoringu rostlinných invazí na různé prostorové i časové škále 2018 - 2021
207226NP Mikroklimatické charakteristiky přirozených vývojových stádií lesa a lesa ovlivněného disturbancemi a vyklizením dřevní hmoty 2018 - 2018
GAUK 1308218 Přehlížená nádorovka Plasmodiophora cf. halophilae (Endomyxa: Phytomyxea) jako příklad souběžného Lessepského migranta do Středozemního moře 2018 - 2020
764965 Epigenetic Diversity in Ecology 2018 - 2021
300709 Prodej přebytků vodních a mokřadních rostlin 2018 - 2018
LTC18007 Využití bezpilotních systémů (UAS) v monitoringu rostlinných invazí na různé prostorové i časové škále 2018 - 2021
2018-1-CZ01-KA202-048171 B-ARDENT! 2018 - 2021
TH03030469 On-line atlas rozšíření lišejníků v ČR pro aplikované využití v ochraně přírody 2018 - 2021
GAUK 1308218 Přehlížená nádorovka Plasmodiophora cf. halophilae (Endomyxa: Phytomyxea) jako příklad souběžného Lessepského migranta do Středozemního moře 2018 - 2020
Strategie AV21 - ROZE Strategie AV21, ROZE, Optimalizace využití sbírek biologického materiálu ústavů AV ČR 2018 - 2018
PPK-496a/31/18, 307205 Vymizelé a ohrožené druhy Třeboňska 2018 - 2018
The terrestrial Ecology Flagship in Ny-Ålesund: reinforcement and futher development – activities for 2018-2019. 2018 - 2019
GJ19-14394Y Funkční biogeografie ostrovních stanovišť: určují klonalita a dlouhověkost persistenci rostlin? 2019 - 2021
Anatomická a fyziologická omezení jako kličové faktory vegetativní regenerace rostlin z kořenů 2019 - 2021
Růstové strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám 2019 - 2021
404409TAČR Úloha milířišť z hlediska kulturního dědictví a ochrany krajiny 2019 - 2021
Mohou dlouhověké druhy podléhat rychlé evoluci v odezvě na měnící se klima? 2019 - 2021
Improvement of hazelnut growth performance through symbiotic microbes/biostimulant application 2019 - 2020