Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
GA18-18495S Udržování biodiverzity v afrických savanách: Jak se vypořádat s omezenými zdroji? 2018 - 2020
Strategie AV21 - ROZE Ekologická infrastruktura krajiny 2018 - 2018
Analýza revitalizačního procesu v bukových ekosystémech po imisním zatížení 2018 - 2020
GA18-05886S Zpět ke kořenům: diverzita, ekofyziologie a interakce tradičních vs. nových mykobiontů kořenů vřesovcovitých rostlin 2018 - 2020
PPK-496a/31/18, 307205 Vymizelé a ohrožené druhy Třeboňska 2018 - 2018
Upscaling of individual species dynamics to community trends in biodiversity and composition using vegetation change data sets 2018 - 2019
Strategie AV21 - ROZE Strategie AV21, ROZE, Optimalizace využití sbírek biologického materiálu ústavů AV ČR 2018 - 2018
Zvýšení biodiverzity a podpora ekosystémových služeb v zemědělské krajině pomocí alternativních způsobů hospodaření na loukách a pastvinách 2019 - 2022
TN 01000048 BIOREFINERY Biorafinace jako oběhové technologie 2019 - 2020
Land use, sociální změny a lesy v pravěku střední Evropy. Modelovací přístupy k interakcím člověka a životního prostředí 2019 - 2021
TH04030244 Zvýšení biodiverzity a podpora ekosystémových služeb v zemědělské krajině pomocí alternativních způsobů hospodaření na loukách a pastvinách 2019 - 2022
19-15031S 2019 - 2021
TH04030115 304403 TAČR Metodologie ex situ konzervace lokálních populací ohrožených druhů rostlin v měnících se klimatických podmínkách 2019 - 2022
Genetic basis and architecture of parallel alpine adaptation in Arabidopsis: what makes an alpine plant an alpine plant? 2019 - 2021
Pylový monitoring Šumavy 2019 - 2021
TH04030115 304403 TAČR Metodologie ex situ konzervace lokálních populací ohrožených druhů rostlin v měnících se klimatických podmínkách 2019 - 2022
GA19-04902S Prostorová variabilita zpětnovazebných interakcí rostlin a půdy jako významný mechanismus mezidruhového soužití 2019 - 2021
GA19-20405S Live long, spread fast: the role of seed persistence in plant invasions 2019 - 2022
Mohou dlouhověké druhy podléhat rychlé evoluci v odezvě na měnící se klima? 2019 - 2021
8J18FR021 Vliv dostupnosti dusíku a fosforu na příjem živin arbuskulárně mykorhizními houbami 2019 - 2020