Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
764965 Epigenetic Diversity in Ecology 2018 - 2021
MSM 200051801 Reconstruction of long-term changes in frequency and intensity of tropical cyclones in Northeast Asia 2018 - 2019
Upscaling of individual species dynamics to community trends in biodiversity and composition using vegetation change data sets 2018 - 2019
2018-1-CZ01-KA202-048171 B-ARDENT! 2018 - 2021
GA18-18495S Udržování biodiverzity v afrických savanách: Jak se vypořádat s omezenými zdroji? 2018 - 2020
GA18-18495S Udržování biodiverzity v afrických savanách: Jak se vypořádat s omezenými zdroji? 2018 - 2020
FORest MAnagement Scenarios for Adaptation and Mitigation (FORMASAM) 2018 - 2020
Disturbances of tundra vegetation and their consequences for arctic ecosystem, comparison to the experience from alpine tundra 2019 - 2019
CA17122 - Increasing understanding of alien species through citizen science 2019 - 2023
Vývoj metod pro sledování změn vegetace a krkonošské tundry analýzou dat z multispektrálních, hyperspektrálních a LIDAR senzorů UAV 2019 - 2023
TL02000314 Obnova výmladkového hospodaření: cesta k diverzifikaci využití společenského, hospodářského a ekologického potenciálu středoevropských lesů 2019 - 2022
Land use, sociální změny a lesy v pravěku střední Evropy. Modelovací přístupy k interakcím člověka a životního prostředí 2019 - 2021
GA19-00522S Mohou dlouhověké druhy podléhat rychlé evoluci v odezvě na měnící se klima? 2019 - 2022
GA19-04902S Prostorová variabilita zpětnovazebných interakcí rostlin a půdy jako významný mechanismus mezidruhového soužití 2019 - 2021
19-20049S Příčiny a důsledky rozmanitosti rostlin v kapské květenné oblasti: příklad přehlíženého rodu Pteronia (Asteraceae) 2019 - 2021
19-13103S Anatomická a fyziologická omezení jako klíčové faktory vegetativní regenerace rostlin z kořenů 2019 - 2021
EF18_070/0009075 Representing root system architecture in terrestrial models to increase accuracy of prediction of plant water uptake and soil moisture in future climate 2019 - 2021
LTAUSA19137 Velkoplošná rekonstrukce dlouhodobých změn činnosti hurikánů a jejich dopadu na lesní ekosystémy v USA 2019 - 2022
404409TAČR Úloha milířišť z hlediska kulturního dědictví a ochrany krajiny 2019 - 2021
DarkDivNet 2019 - 2020