Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Jeseníky - letecké snímky, sm. 46/2005 2005 - 2005
Hospodaření rašeliníků s minerálními živinami 2005 - 2007
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub
Realistický prostorově explicitní model šíření invazního druhu Pinus strobus v Českém Švýcarsku 2005 - 2007
Metody studia získávání živin a strukturálních změn kořenů ektomykorrhizních dřevinných druhův podmínkách horských ekosystémů 2005 - 2007
Výzkumné centrum Bioindikace a revitalizace toxických antropogeních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub 2005 - 2011
DAISIE: Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe 2005 - 2008
Hybridizace v komplexu druhů Triticum aestivum - Elytrigia intermedia - E. repens: příklad možného toku genů plodina – planý příbuzný 2005 - 2007
Význam hybridizace a polyploidizace v rámci Chenopodium album agg. 2005 - 2006
Molekulární fylogeneze a evoluční trendy rodu Hieracium (Asteraceae, Lactuceae) 2005 - 2007
Realistický prostorově explicitní model šíření invazního druhu Pinus strobus v Českém Švýcarsku 2005 - 2007
Paleogenní společenstva rozsivek, cévnatých rostlin, hmyzu a ryb a jejich vývoj ve vulkanickém prostředí Českého středohoří 2005 - 2007
Paleogenní společenstva rozsivek, cévnatých rostlin, hmyzu a ryb a jejich vývoj ve vulkanickém prostředí Českého středohoří 2005 - 2007
Zpracování záchranného programu pro hořec jarní (Gentiana verna L.) v NPP Rovná 2005 - 2005
Vegetace České republiky: formalizovaná typizace, monografie a expertní systém 2005 - 2007
Realistický prostorově explicitní model šíření invazního druhu Pinus strobus v Českém Švýcarsku 2005 - 2007
Výzkumný záměr MŠMT 0021622412 "INCHEMBIOL" (INterakce mezi CHEMickými látkami, prostředím a BIOLogickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni 2005 - 2011
Zpracování metodiky sledování evropsky významných biotopů a přírodních stanovišť v České republice. 2005 - 2005
Vegetace České republiky: formalizovaná typizace, monografie a expertní systém 2005 - 2007
Genotypová a ekologická diverzita cyanobakterií ostrova James Ross, Weddelovo moře, Antarktida. 2005 - 2007