Srovnávací ekologie generativního rozmnožování zavlečených rostlin

Název: Srovnávací ekologie generativního rozmnožování zavlečených rostlin
Řešitelé: Moravcová Lenka (řešitel)
Poskytovatel: GA ČR
Řešeno od: 2005
Řešeno do: 2007
Shrnutí: Cílem projektu je získat podrobné informace o reprodukčních charakteristikách co největšího počtu naturalizovaných neofytů české flóry. Získané charakteristiky spolu se znalostí chování studovaných druhů v české krajině a historií invaze budou po statistickém zpracování využity jako prediktory invazního chování. Přístup projektu přispěje k překonání mezery mezi srovnávacími studiemi zavlečených flór a detailními populačně ekologickými studiemi jednotlivých druhů.

Zpět na seznam