Význam hybridizace a polyploidizace v rámci Chenopodium album agg.

Název: Význam hybridizace a polyploidizace v rámci Chenopodium album agg.
Řešitelé: Krahulec František (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: MŠMT
Řešeno od: 2005
Řešeno do: 2006
Shrnutí: V rámci zahraničního pobytu bude řešena problematika hybridizace a polyploidicace v rámci komplexu druhů Chenopodium album agg. Pozornost bude zaměřena zejména na využití metody genomické hybridizace in situ při odhalení možností vzniku jednotlivých polyploidních druhů komplexu

Zpět na seznam