Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
č.j. 13479/ENV/13_1088/330/13 Botanická zahrada Chotobuz jako významný ekoturistický bod Průhonic 2013 - 2014
GA13-04454S Cizorodý genetický materiál v genomu Elymus repens a ostatních Triticeae: jeho charakteristika, původ a evoluční význam. 2013 - 2016
TA03011184 Zvýšení fytoremediační a produkční kapacity energetických rostlin na marginálních a kontaminovaných půdách prostřednictvím endofytních a mykorhizních symbiontů 2013 - 2016
GA13-10377S Dynamika společenstev mykorhizních hub v průběhu sukcese na výsypkách ve vztahu ke změnám vegetace a vývoji půdy 2013 - 2017
TA03011184 Zvýšení fytoremediační a produkční kapacity energetických rostlin na marginálních a kontaminovaných půdách prostřednictvím endofytních a mykorhizních symbiontů 2013 - 2016
GA13-17118S Od vlastností druhů k jejich chování v přírodě: odpovědi jedinců a populací 2013 - 2016
613697 DRIVE4EU: Dandelion Rubber and Inulin Valorization and Exploitation for Europe 2014 - 2018
Standard pro management invazních druhů 2014 - 2014
14-15414S Role celogenomových procesů, ekologie a geografie v rostlinných invazích: globální populační studie rodu Phragmites 2014 - 2016
TA01010356,TA04020455 Detekce a monitoring invazních druhů s využitím bezpilotních leteckých prostředků 2014 - 2017
GA14-21715S Mechanisms of invasive alien plants' impact on bird communities: lessons from selected tree species introduced into the Czech Republic 2014 - 2016
7AMB14AR003 Mykorhizní a endofytické asociace kořenů argentinských vřesovcovitých (Ericaceae) v porovnání s vřesovcovitými střední Evropy 2014 - 2015
L200051402 Diversity of arbuscular mycorrhizal fungi in field-collected samples and cultures - consolidation and development of methodic approaches 2014 - 2015
14-36079G Centrum analýzy a syntézy rostlinné diverzity (PLADIAS) 2014 - 2018
7AMB14SK135 Molecular – morphological diversity and stress resistance of green filamentous algae Klebsormidium isolated from polar and temperate habitats. 2014 - 2015
14-36079G Centrum analýzy a syntézy rostlinné diverzity (PLADIAS) 2014 - 2018
b1 Study of biotechnological potential of extremophilic and extremotolerant algae and cyanobacteria 2014 - 2017
LH14285 Přežívání a šíření inokula arbuskulárně mykorhizních hub v půdě 2014 - 2016
TA01010356,TA04020455 Detekce a monitoring invazních druhů s využitím bezpilotních leteckých prostředků 2014 - 2017
b1 Studium biotechnologického potenciálu extremofilních a extremotolerantních řas a cyanobakterií 2014 - 2017