Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
GA526/08/0706 Vliv různých guildů herbivorního hmyzu na populační dynamiku rostlin 2008 - 2011
Komplexní monitoring území NPČŠ – botanika 2008 - 2010
7E09053-(KBBE-212459) PRATIQUE: Enhancements of Pest Risk Analysis Techniques 2008 - 2011
7E09053-(KBBE-212459) PRATIQUE: Enhancements of Pest Risk Analysis Techniques 2008 - 2001
PRATIQUE: Enhancements of Pest Risk Analysis Techniques 2008 - 2001
Význam genetické diverzity pro produktivitu a stabilitu porostu 2008 - 2010
Přirozená dynamika vývoje horského smrkového lesa po rozsáhlé disturbanci: prostorově explicitní model 2008 - 2010
Význam genetické diverzity pro produktivitu a stabilitu porostu 2008 - 2010
GA206/08/0389 Současné a historické změny na horských rašeliništních Sudet 2008 - 2012
Evoluční mechanismy v populacích fakultativních apomiktů 2008 - 2012
Vegetační kontinuita a dynamika krajiny. Přítomnost a historické příčiny ohniska diverzity v regionu s kolísavou kolonizací. 2008 - 2012
Evoluční mechanismy v populacích fakultativních apomiktů 2008 - 2012
GAUK 206/08/H049 GAUK 206/08/H049 2008 - 2011
IAA600050802 Migrace rostlin do subniválních poloh: úloha rostlinných vlastností a interakcí v oteplujícím se klimatu 2008 - 2012
7E09053-(KBBE-212459) PRATIQUE: Enhancements of Pest Risk Analysis Techniques 2008 - 2011
7E09053-(KBBE-212459) PRATIQUE: Enhancements of Pest Risk Analysis Techniques 2008 - 2011
7E09053 Produkce a využití alternativních zdrojů kaučuku a latexu 2008 - 2012
Evoluční mechanismy v populacích fakultativních apomiktů 2008 - 2012
GA206/08/H044 Rostliny, hmyz a obratlovci: integrované studium ekologických a evolučních interakcí na populační a ekosystémové úrovni 2008 - 2011
Prostorová struktura biodiverzity: role energie, heterogenity prostředí, populační velikosti a fylogeneze 2008 - 2010