Zhotovení záchranného programu pro druh hořeček český mnohotvarý (Gentianella praecox subsp. bohemica)

Název: Zhotovení záchranného programu pro druh hořeček český mnohotvarý (Gentianella praecox subsp. bohemica)
Řešitelé: Lampei Bucharová Anna (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: MŽP - Finanční mechanismus EHP/Norska
Číslo: 03/CZ0072
Řešeno od: 2009
Řešeno do: 2010
Shrnutí: Ještě na počátku 20. století se hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica) vyskytoval poměrně hojně v celé České republice, kromě západních a severozápadních Čech a jihovýchodní a východní Moravy. V důsledku změn v hospodaření na jeho stanovištích – upuštění od pastvy a pravidelné seče, rozorání luk a pastvin, eutrofizace vhodných stanovišť, zarůstání křovinami apod., došlo k jeho postupnému vymizení z přírody a jeho výskyt v ČR se dnes omezuje na pouhých 65 lokalit, z nichž většina se nachází na Šumavě a v Šumavskonovohradském podhůří. Cílem projektu je zhotovit záchranný plán pro tento druh.

Zpět na seznam