Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Fylogenetické vztahy, diverzita a ekologie heterocytozních cyanobakterií s polarizovanou stélkou. 2008 - 2010
GA206/08/H044 Rostliny, hmyz a obratlovci: integrované studium ekologických a evolučních interakcí na populační a ekosystémové úrovni 2008 - 2011
IAAX00050801 Vegetační kontinuita a dynamika krajiny. Přítomnost a historické příčiny ohniska diverzity v regionu s kolísavou kolonizací. 2008 - 2012
Technologie pěstování rychle rostoucích dřevin pro produkci biomasy v kontaminovaných půdách Příbramska 2008 - 2011
IAAX00130801 Vztahy mezi klimatem, antropogenní činností a erozí krajiny zaznamenané v přírodních archívech Strážnického Pomoraví (ČR) 2008 - 2011
Molekulárně biosystematická studie sekce Pilosellina a evoluční aspekty spjaté s jejím glaciálním vývojem 2008 - 2010
Migrace rostlin do subniválních poloh: úloha rostlinných vlastností a interakcí v oteplujícím se klimatu 2008 - 2012
Mikrospeciační procesy a migrační historie skupiny Melampyrum subalpinum agg. 2008 - 2010
Komplexní monitoring území NPČŠ – botanika 2008 - 2010
IAA600050812 Nížinné lesy v perspektivě historického vývoje 2008 - 2012
Prostorová struktura biodiverzity: role energie, heterogenity prostředí, populační velikosti a fylogeneze 2008 - 2010
IAA600050820 Význam genetické diverzity pro produktivitu a stabilitu porostu 2008 - 2010
QH81012 Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech 2008 - 2011
Biodiversity and Ecosystem Functioning of High-Arctic Biological Soil Crusts. Verleyen E. (UGent) and Elster J. (USB) 2008 - 2022
IAA600050812 Nížinné lesy v perspektivě historického vývoje 2008 - 2012
Diverzita vegetace mezofilních a vlhkých luk Bulharska 2008 - 2009
IAA600050811,IAA600050811 Invaze bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum), význam prostorového a časového měřítka 2008 - 2011
IAA600050811,IAA600050811 Invaze bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum), význam prostorového a časového měřítka 2008 - 2011
Evoluční mechanismy v populacích fakultativních apomiktů 2008 - 2012
Evoluční mechanismy v populacích fakultativních apomiktů 2008 - 2012