Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Současné a historické změny na horských rašeliništních Sudet 2008 - 2012
GD206/08/H049 Integrace metodologických přístupů k studiu změn diverzity v moderní krajině 2008 - 2011
QH81012 Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží 2008 - 2011
Nížinné lesy v perspektivě historického vývoje 2008 - 2012
GA206/08/0389 Současné a historické změny na horských rašeliništních Sudet 2008 - 2012
Současné a historické změny na horských rašeliništních Sudet 2008 - 2012
IAA600050802 Migrace rostlin do subniválních poloh: úloha rostlinných vlastností a interakcí v oteplujícím se klimatu 2008 - 2012
IAA600050811,IAA600050811 Invaze bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum), význam prostorového a časového měřítka 2008 - 2011
Diverzita vegetace mezofilních a vlhkých luk Bulharska 2008 - 2009
IAA600050811,IAA600050811 Invaze bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum), význam prostorového a časového měřítka 2008 - 2011
QH81012 Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech 2008 - 2011
7E09072-(KBBE-212827) Produkce a využití alternativních zdrojů kaučuku a latexu 2008 - 2012
7E09053-(KBBE-212459) PRATIQUE: Enhancements of Pest Risk Analysis Techniques 2008 - 2011
Prostorová struktura biodiverzity: role energie, heterogenity prostředí, populační velikosti a fylogeneze 2008 - 2010
Mikrospeciační procesy a migrační historie skupiny Melampyrum subalpinum agg. 2008 - 2010
GA526/08/0706 Vliv různých guildů herbivorního hmyzu na populační dynamiku rostlin 2008 - 2011
Migrace rostlin do subniválních poloh: úloha rostlinných vlastností a interakcí v oteplujícím se klimatu 2008 - 2012
Molekulárně biosystematická studie sekce Pilosellina a evoluční aspekty spjaté s jejím glaciálním vývojem 2008 - 2010
Záchrana českého endemitu kuřičky smejkalovi 2008 - 2008
IAA600050811 Invaze bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum), význam prostorového a časového měřítka 2008 - 2011