Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
IAA600050811,IAA600050811 Invaze bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum), význam prostorového a časového měřítka 2008 - 2011
IAA600050811,IAA600050811 Invaze bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum), význam prostorového a časového měřítka 2008 - 2011
Diverzita vegetace mezofilních a vlhkých luk Bulharska 2008 - 2009
7E09072-(KBBE-212827) Produkce a využití alternativních zdrojů kaučuku a latexu 2008 - 2012
7E09053-(KBBE-212459) PRATIQUE: Enhancements of Pest Risk Analysis Techniques 2008 - 2011
7E09053-(KBBE-212459) PRATIQUE: Enhancements of Pest Risk Analysis Techniques 2008 - 2011
QH81012 Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech 2008 - 2011
Mikrospeciační procesy a migrační historie skupiny Melampyrum subalpinum agg. 2008 - 2010
Migrace rostlin do subniválních poloh: úloha rostlinných vlastností a interakcí v oteplujícím se klimatu 2008 - 2012
Prostorová struktura biodiverzity: role energie, heterogenity prostředí, populační velikosti a fylogeneze 2008 - 2010
Molekulárně biosystematická studie sekce Pilosellina a evoluční aspekty spjaté s jejím glaciálním vývojem 2008 - 2010
Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží 2008 - 2011
Záchrana českého endemitu kuřičky smejkalovi 2008 - 2008
Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží 2008 - 2011
Produkce a využití alternativních zdrojů kaučuku a latexu 2008 - 2012
KJB600050803 Diverzita rostlinných druhů v komplexech sádek o různém stáří a disturbančním režimu 2008 - 2010
Nížinné lesy v perspektivě historického vývoje 2008 - 2012
Migrace rostlin do subniválních poloh: úloha rostlinných vlastností a interakcí v oteplujícím se klimatu
Komplexní monitoring území NPČŠ – botanika 2008 - 2010
GA526/08/0706 Vliv různých guildů herbivorního hmyzu na populační dynamiku rostlin 2008 - 2011