Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
IAA600050811,IAA600050811 Invaze bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum), význam prostorového a časového měřítka 2008 - 2011
IAA600050811,IAA600050811 Invaze bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum), význam prostorového a časového měřítka 2008 - 2011
7E09053-(KBBE-212459) PRATIQUE: Enhancements of Pest Risk Analysis Techniques 2008 - 2011
IAA600050811,IAA600050811 Invaze bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum), význam prostorového a časového měřítka 2008 - 2011
QH81012 Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech 2008 - 2011
Mikrospeciační procesy a migrační historie skupiny Melampyrum subalpinum agg. 2008 - 2010
Migrace rostlin do subniválních poloh: úloha rostlinných vlastností a interakcí v oteplujícím se klimatu 2008 - 2012
Produkce a využití alternativních zdrojů kaučuku a latexu 2008 - 2012
Molekulárně biosystematická studie sekce Pilosellina a evoluční aspekty spjaté s jejím glaciálním vývojem 2008 - 2010
Vztah produktivity a diverzity u rostlin a hmyzu 2008 - 2010
Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží 2008 - 2011
Záchrana českého endemitu kuřičky smejkalovi 2008 - 2008
Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží 2008 - 2011
IAA600050811 Invaze bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum), význam prostorového a časového měřítka 2008 - 2011
KJB600050803 Diverzita rostlinných druhů v komplexech sádek o různém stáří a disturbančním režimu 2008 - 2010
Migrace rostlin do subniválních poloh: úloha rostlinných vlastností a interakcí v oteplujícím se klimatu
Nížinné lesy v perspektivě historického vývoje 2008 - 2012
GD206/08/H049 Integrace metodologických přístupů k studiu změn diverzity v moderní krajině 2008 - 2011
Komplexní monitoring území NPČŠ – botanika 2008 - 2010
IAA600050811,IAA600050811 Invaze bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum), význam prostorového a časového měřítka 2008 - 2011