Migrace rostlin do subniválních poloh: úloha rostlinných vlastností a interakcí v oteplujícím se klimatu

Název: Migrace rostlin do subniválních poloh: úloha rostlinných vlastností a interakcí v oteplujícím se klimatu
Řešitelé: Chlumská Zuzana (člen řešitelského kolektivu)
Dvorský Miroslav (člen řešitelského kolektivu)
Macek Petr (člen řešitelského kolektivu)
Doležal Jiří (člen řešitelského kolektivu)
Řeháková Klára (člen řešitelského kolektivu)
Adamec Lubomír (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GA AVČR
Číslo: IAA600050802
Řešeno od: 2008
Řešeno do: 2012
Shrnutí: Ve vysokých horách, kde je soucasné zvyšování teplot nejvetší, se oteplení klimatu projevuje migrací rostlin do vyšších nadmorských výšek. Prímých dukazu takových zmen je ale prekvapive málo. Ješte méne se ví o faktorech, které tyto bud urychlují nebo zpomalují. Naším zámerem je zjistit, zda takové migrace probíhají v subniválním stupni suchých Himalájí, kde by mohlo mít oteplení katastrofické dusledky nejen pro rostliny, ale i pro místní obyvatelstvo, protože množství vody uložené v zásobnících ledovcu a snehu je nedostatecné. Pokusíme získat spolehlivá data o migraci rostlin podél výškového gradientu, o významu limitace dostupností semen a prostredím, a o interakcích mezi rostlinami. S použitím frakcionace isotopu a hodnot deficitu výparného tlaku bude hodnocen vliv omezené dostupnosti vody v pude jak v relativne nižších polohách, kde puda vysychá, tak v extrémních nadmorských výškách, kde muže být voda v pude nedostupná díky každodennímu vymrzání. odkontrolováno pro bodování

Zpět na seznam